Αυτή η διαδικτυακή τοποθεσία προορίζεται για επισκέπτες από την Αφρική, την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και τον Ειρηνικό


Από αυτήν τη διαδικτυακή τοποθεσία μπορείτε να δείτε ή να εκτυπώσετε οδηγίες χρήσης για τις συσκευές της DePuy Synthes. Τα εγχειρίδια θα πρέπει να ελέγχονται πριν από τη χρήση ή την εμφύτευση μιας συσκευής ή την πραγματοποίηση επακόλουθης φροντίδας. Τα εγχειρίδια υπόκεινται σε αλλαγή. Η πιο πρόσφατη έκδοση κάθε εγχειριδίου είναι πάντοτε διαθέσιμη σε αυτήν τη διαδικτυακή τοποθεσία. Ζητήστε εκτυπωμένες οδηγίες χρήσης από το τοπικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή καλέστε στον αριθμό +41 842 438 438


    Change Language

 

Ανατρέξτε στους συνδέσμους «Product Literature» και «Processing/Reprocessing Care & Maintenance» στο κάτω μέρος της σελίδας για πρόσθετες πηγές.1

 

Processing/ Reprocessing Care & Maintenance 1

 

Product Literature

Archive

 

1 Δεν ισχύει για τα ηλεκτρικά εργαλεία Anspach™. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα προϊόντα της Anspach απευθείας στις οδηγίες χρήσης Anspach.

 

Name eVersion Creation Technique Guide(s)
2.0 mm Quick Insertion Screws AA 02/08/2024 2.0 mm Quick Insertion Screws
90° Screwdriver AF 03/02/2023 90° Screwdriver
ACIS AF 07/02/2024 ACIS – Anterior Cervical Interbody Spacer. Technique Guide
Cervical Distractor - Surgical Technique
ARCH Laminoplasty System AG 05/29/2024 ARCH Laminoplasty System. Technique Guide
Access Kit 10 G, Biopsy Kit 10 G and Access Drill 10 G AC 11/13/2020
Access Kit 4.7 mm and Biopsy Kit 4.7 mm AD 11/13/2020
Air Pen Drive (APD) AA 03/27/2020
Alveolar Distractor AB 09/15/2016
Anterior Lumbar Interbody Fusion (ALIF) cages. VISIOS, SYNCAGE-LR, SYNCAGE AE 12/23/2022 SynCage-LR
SynCage LR 45°/90°
Axon AD 02/08/2023 Axon. Technique Guide
BME ELITE Continuous Compression Implant System AC 02/24/2023 BME ELITE™ Continuous Compression Implant - Surgical Technique
CCI Drill Kit Transition Guide
BME SPEED Continuous Compression Implant System AA 02/24/2023 CCI Drill Kit Transition Guide
Battery Power Line II (BPL II) 2 03/06/2024
Battery Power Line II (BPL II) Li-ion battery (530.630) STERRAD® and V-PRO® systems sterilization Guide AB 11/22/2023
Button Plate AA 02/24/2023 Button Plate
C1,C2 ACCESS System AD 12/23/2022 C1/C2 Access System. Technique Guide
COMPACT 2.0 and COMPACT 2.4 Trauma AA 12/05/2023 Compact 2.0 LOCK Mandible - Surgical Technique
CONTACT FUSION AD 12/09/2019
CSLP - Cervical Spine Locking Plate AF 11/18/2022 CSLP - Cervical Spine Locking Plate. Technique Guide
CSLP Quick Lock Screws. Technique Guide
CSLP VA. Cervical Spine Locking Plate with Variable Angle. Technique Guide
Cable Implants AH 03/02/2023 Cable System - Surgical Technique
Cerclage Passer - Cable Application
Cerclage Passer Wire Surgical Technique
Kirschner Wires and Cerclage Wires
One-hand operable Cable Tensioner - Surgical Technique
VA-LCP CONDYLAR PLATE 4.5/5.0
Canthal Tendon Wire AD 03/02/2023 Canthal Tendon Wire
Cervifix AD 03/02/2023 CerviFix. Technique Guide
Cervios AF 07/26/2023 Cervical Distractor - Surgical Technique
Cervios and Cervios chronOS. Technique Guide
Click'X AD 12/09/2019
Colibri II 4 03/06/2024
Colibri II Li-Ion Battery (532.103) STERRAD® and V-PRO® systems sterilization Guide AA 11/22/2023
Compact Air Drive II (CAD II) 4 03/06/2024
Connecting Rods AC 11/30/2023 Synapse System. Technique Guide
USS II - Handling Technique
Craniomaxillofacial (CMF) Distraction System AA 02/07/2023 Craniomaxillofacial (CMF) Distraction System - Surgical Technique
Curvilinear Distraction System AH 03/02/2023 Curvilinear Distraction System - Surgical Technique
Custom-made Device, TRUMATCH® CMF Ti 3D Milled Plate for Mandible, MatrixMANDIBLE™ AA 05/18/2021
Dens Access AD 03/02/2023 DensAccess. Technique Guide
Disposable Light, for INSIGHT™ Lateral Access System AD 12/07/2022 Insight Lateral Access - Surgical Technique
Distraction Systems AE 03/03/2023 Alveolar Distractor
External Midface Distractor System
Maxillary Distractor System
Midface Distractor System
Titanium Multi-Vector Distractor Modular System
Drill Bit Ø 2.5 mm, w/Stop, length 270/70 mm, 3-flute AB 12/23/2022 C1/C2 Access System - Surgical Technique
Drill bits for Metal AD 06/02/2021
ECD – Expandable Corpectomy Device AE 07/05/2023 ECD - Expandable Corpectomy Device. Technique Guide
Electric Pen Drive (EPD) AA 03/27/2020
Expert Tibial Nail PROtect AE 07/21/2022 Expert TN
External Fixation and Distraction Systems AB 06/24/2024 Elbow Hinge Fixator
External Distal Radius Fixator
Large and Medium-Size External Fixators
Large Distractor – Tibia
MAXFRAME 3D II Software User’s Manual
MAXFRAME Multi-Axial Correction System
MEFiSTO
Mini External Fixator
Pelvic C-Clamp
Schanz Screws and Steinmann Pins
Segment Transport MEFiSTO
Small External Fixator
The Distraction Osteogenesis Ring System
External Midface Distractor AA 03/02/2023 External Midface Distractor System
Facet Wedge AG 03/02/2023 Facet Wedge. Technique Guide
Fibre Optic Cable for Light Clip/Light Strip AD 03/03/2023 Insight Retractor. Technique Guide
INSIGHT™ Tubular Retractor System Surgical Technique
Oracle Cage System Technique Guide
Flap Fix AG 03/02/2023 FlapFix (with Application Instrument)
HAMMERLOCK 2 Intramedullary Nitinol Implant System AA 08/25/2020
IMF Screw Set AD 03/02/2023 IMF Screw Set Technique Guide
INSIGHT™ Retractor System and INSIGHT™ Tubular Retractor System AA 03/02/2023 Insight Retractor. Technique Guide
INSIGHT™ Tubular Retractor System Surgical Technique
In-Space AD 02/13/2023 In-Space. Interspinous distraction through a mini-open, posterior, unilateral approach. Surgical Technique
In-Space. Technique Guide
Insight lateral access system AB 12/07/2022 Insight Lateral Access - Surgical Technique
Instruments with a Measuring Function AD 11/05/2021
Internal Midface Distractor AA 03/03/2023 Internal Midface Distractor. Surgical Technique
Intramedullary Nailing Implants AL 06/28/2024 Antegrade Femoral Nail (AFN)
DAD – Distal Aiming Device for UTN
DFN Distal Femoral Nail
Expert A2FN
Expert ALFN
Expert HAN
Expert Humeral Nailing System
Expert LFN
Expert ModAD – Modular Aiming Device - Surgical Technique
Expert R/AFN
Expert TN
Femoral Recon Nail Advanced System (FRNA) Surgical Technique
Flexible Monobloc Reamers - Surgical Technique
MultiLoc Humeral Nailing System
Olecranon Osteotomy Nail
PFNA-II
PFNA/PFNA-II. Blade Extraction Set. - Surgical Technique
PFNA. With Augmentation Option
PFN – Proximal Femoral Nail
PFN Proximal Femoral Nail
Proximal Femoral Nail Removal Set
REAMER / IRRIGATOR / ASPIRATOR (RIA) - Surgical Technique
Set Screw for Trochanteric Fixation Nail.
Simplified Universal Nail S.U.N.
STERILE TUBE PACKAGING - Usage Guide
Suprapatellar Instrumentation for Expert Tibial Nail
SureLock Distal Targeting Device - Surgical Technique
SynReam - Surgical Technique
TFNA – Proximal Femoral Nailing System
TFNA Screw-only Surgical Technique
TFN – Titanium Trochanteric Fixation Nail System.
The Distal Aiming Device (DAD) for Simplified Universal Nails (S.U.N.)
Titanium/Stainless Steel Elastic Nail System
UFN Unreamed Femoral Nail CFN Cannulated Femoral Nail
UHN/PHN Humeral Nailing System
Light Clip for Insight Retractor, sterile AE 03/27/2020
Light Clip for Oracle Retractor, sterile AD 05/10/2022 Oracle Cage System Technique Guide
Low Profile Neuro AE 12/20/2022 Low Profile NEURO
MATRIX Spine System AE 03/03/2023 MATRIX Spine System – MIS Instrumentation. Technique Guide
MATRIX Spine System - Perforated. Technique Guide
Mandible External Fixator II AG 03/03/2023 Mandible External Fixator II
MatrixMANDIBLE Plating System AE 01/13/2023 MatrixMANDIBLE™ Plate and Screw System - Surgical Technique
MatrixMANDIBLE Preformed Plates AE 11/11/2022 MatrixMANDIBLE Preformed Reconstruction Plates
MatrixMIDFACE Plate and Screw System AC 09/29/2022 MatrixMIDFACE™ Plate and Screw System
MatrixMIDFACE Threaded Reduction Tools and T-Handle
MatrixORBITAL Technique Guide
MatrixNEURO AH 03/03/2023 MatrixNEURO. Technique Guide
MatrixORTHOGNATHIC AE 06/13/2023 MatrixORTHOGNATHIC
MatrixORTHOGNATHIC LOCK AE 06/13/2023 MatrixORTHOGNATHIC LOCK
MatrixRIB AM 03/03/2023 MatrixRIB
MatrixWAVE AA 03/03/2023 MatrixWAVE
Maxillary Distractor AA 03/03/2023 Maxillary Distractor System
Norian Reinforced Fast Set Putty AD 01/17/2023
OCCIPITO-CERVICAL FUSION System AD 03/03/2023 Occipito-Cervical Fusion System. Technique Guide
OPAL AE 05/06/2024 OPAL. Technique Guide
ORACLE Cage AD 07/06/2023 Oracle Cage System. Technique Guide
Orthodontic Bone Anchor AC 03/03/2023 Orthodontic Bone Anchor (OBA) System
PANGEA Spine System AD 02/08/2023 Pangea Perforated. Technique Guide
Pangea Spine System. Technique Guide
PLIVIOS AC 10/28/2021
PLIVIOS REVOLUTION AD 02/08/2023 Plivios Revolution. Technique Guide
Plate and Screw Fixation System MIDFACE AE 03/03/2023 Compact Midface & Compact Orthognathics
Plate and Screw Implants AR 06/28/2024 2.4/2.7 mm Locking Tarsal Plates
2.4 mm Cannulated Screw
2.4 mm Variable Angle LCP Volar Extra-Articular Distal Radius System
Angled Blade Plate Surgical Technique
Angular Stable X-Plate and 2-Hole Plate
Button Plate
Cannulated Angled Blade Plate 3.5 and 4.5, 90°
Cannulated Compression Headless Screw (CCHS) - Surgical Technique
Cannulated Pediatric Osteotomy System (CAPOS). Technique Guide
Cannulated Percutaneous Guiding System - Surgical Technique
Cannulated Screws 3.0/3.5/4.0/4.5/6.5/7.0/7.3
Collinear Reduction Clamp - Surgical Technique
DCP and LC-DCP Systems
DHS/DCS System
Distal Radius Plate 2.4/2.7 dorsal and volar
DLS Dynamic Locking Screw
Femoral Neck System (FNS)
HCS 1.5
HCS 2.4/3.0
HCS 4.5/6.5
Humerus Block
LCP Anterolateral Distal Tibia Plate 3.5
LCP Clavicle Hook Plate - Surgical Technique
LCP Compact Foot / Compact Hand
LCP Compact Hand
LCP Compact Hand 1.5
LCP Condylar Plate 4.5/5.0
LCP DHHS
LCP Dia-Meta Volar Distal Radius Plates
LCP Distal Fibula Plates
LCP Distal Humerus Plates
LCP Distal Radius System 2.4
LCP Distal Tibia Plate
LCP Distal Ulna Plate
LCP Extra-articular Distal Humerus Plate
LCP Hook Plate 3.5
LCP Locking Compression Plate
LCP Low Bend Medial Distal Tibia Plate Aiming Instruments 3.5 mm
LCP Low Bend Medial Distal Tibia Plates 3.5 mm
LCP Medial Distal Tibia Plate, without Tab
LCP Medial Proximal Tibial Plate 3.5
LCP Medial Proximal Tibial Plate 4.5/5.0
LCP Metaphyseal Plate for distal medial tibia
LCP Olecranon Plate
LCP Pediatric Plate System
LCP Percutaneous Aiming System 3.5 for PHILOS
LCP Periarticular Proximal Humerus Plate 3.5
LCP Pilon Plate 2.7/3.5
LCP Posterior Medial Proximal Tibial Plate 3.5
LCP Proximal Femoral Hook Plate 4.5/5.0 Technique Guide
LCP Proximal Femoral Plate 4.5/5.0 Part of the LCP Periarticular Plating System
LCP Proximal Radius Plates 2.4 - Surgical Technique
LCP Proximal Tibial Plate 3.5
LCP Proximal Tibial Plate 4.5/5.0
LCP Superior Anterior Clavicle Plate
LCP Superior Clavicle Plate. Surgical Technique
LCP Ulna Osteotomy System 2.7
LCP Volar Column Distal Radius Plates 2.4 mm
LCP Wrist Fusion Set
LISS DF
LISS PLT
Locking Attachment Plate.
Locking Proximal Humerus Plate
Midfoot Fusion Bolt ø 6.5 mm
Orthopedic Foot Instruments
Pelvic Implants and Instruments. Technique Guide
PHILOS and PHILOS Long
PHILOS WITH AUGMENTATION
Quadrilateral Surface Plates 3.5
Rotation Correction Plates 1.5 and 2.0
Sacral Bars
Screw Extraction Set - Handling Technique
Set for Hip Preservation Surgery
Slipped Capital Femoral Epiphysis (SCFE) Screw System
Spring Plates 3.5
Standard DHS Lag Screw with LCP DHHS Sideplate
Sterile Distal Radius Kit - Surgical Technique
STERILE TUBE PACKAGING - Usage Guide
The Locking Calcaneal Plate
Titanium Wrist Fusion Instrument and Implant Set
TomoFix
TomoFix Medial Distal Femur (MDF)
TomoFix Medial High Tibial Plate (MHT)
VA-LCP Ankle Trauma System 2.7/3.5
VA-LCP Anterior Clavicle Plate - Surgical Technique
VA-LCP® Clavicle Hook Plate 2.7 System - Surgical Technique
VA-LCP Condylar Plate 4.5/5.0
VA-LCP Distal Humerus Plates 2.7/3.5
VA LCP® MEDIAL COLUMN FUSION PLATES 3.5
VA-LCP Olecranon Plates 2.7/3.5
VA-LCP Proximal Tibial Plate 3.5
VA LCP Two-Column Volar Distal Radius Plate 2.4/2.7mm, Extra-long - Surgical Technique
VA LOCKING CALCANEAL PLATES 2.7
VA Locking Hand System - Surgical Technique
VA-Locking Intercarpal Fusion System
Variable Angle LCP 1st MTP Fusion Plates 2.4/2.7
Variable Angle LCP Dorsal Distal Radius Plate 2.4
Variable Angle LCP Forefoot/Midfoot System 2.4/2.7.
Variable Angle LCP Mesh Plate 2.4/2.7 - Forefoot/Midfoot System
Variable Angle LCP Mesh Plate 2.4/2.7 - For Patella Fractures
Variable Angle LCP Opening Wedge Plates 2.4/2.7
Variable Angle LCP Tarsal Plates 2.4/2.7
Variable Angle LCP TMT Fusion Plates 2.4/2.7
Variable Angle LCP Two-Column Volar Distal Radius Plate 2.4
Variable Angle LCP Volar Rim Distal Radius Plate 2.4. Technique Guide
Plate and Screw System MANDIBLE AD 03/03/2023 Compact 2.0 LOCK Mandible
Compact 2.4 UniLOCK
Prefilled Cages AI 03/02/2023 Cervios and Cervios chronOS Technique Guide
Prodisc-C Vivo AC 01/26/2018
RIA 2 (Reamer Irrigator Aspirator) AB 04/21/2023 RIA 2 (Reamer Irrigator Aspirator) - Surgical Technique
Radial Head Prosthesis (discontinued) AE 12/21/2022
Radial Head Replacement System AB 03/03/2023 Radial Head Replacement System. Surgical Technique
RapidSorb Cranial Clamp AB 06/08/2023 RapidSorb Cranial Clamp - Surgical Technique
RapidSorb Resorbable Fixation System AH 03/03/2023 RapidSorb Resorbable Fixation System. Surgical Technique
Resorbable Sleeves for ASLS for Intramedullary Tibial Nails AJ 03/03/2023 Angular Stable Locking System (ASLS)
Retrograde Femoral Nail Advanced AD 09/08/2023 Retrograde Femoral Nail Advanced
SPEEDARC Continuous Compression Implant System AB 06/27/2024 BME SPEEDARC
CCI Drill Kit Transition Guide
Implant Kit Transition Guide
SPEEDSHIFT Continuous Compression Implant System AB 03/03/2023 CCI Drill Kit Transition Guide
SPEEDSHIFT Continuous Compression Implant - Surgical Technique
SPEEDSHIFT Implant Kit Transition Guide
SPEEDTITAN Continuous Compression Implant System AA 03/03/2023 CCI Drill Kit Transition Guide
SPEEDTRIAD Continuous Compression Implant System AA 03/03/2023 CCI Drill Kit Transition Guide
STENOFIX AD 11/10/2022 StenoFix. Technique Guide
SYNAPSE™️ System and OC FUSION System AE 03/02/2023 Synapse System. Technique Guide
SYNCAGE EVOLUTION AC 07/20/2022 Syncage Evolution. Technique Guide
SYNEX AE 03/03/2023 Synex. Technique Guide
SYNFIX-LR AD 03/03/2023
SYNFIX™ Evolution AC 06/10/2024 SYNFIX Evolution Surgical Technique
SYNFLATE® Vertebral Balloon AF 11/15/2023 SYNFLATE® Vertebral Balloon
SYNMESH AF 11/14/2023 SynMesh. Technique Guide
Set Condylar Head Add-on System AA 11/02/2022 Condylar Head Add-on System Technique Guide
Slide Hammer for Cervical Spine AC 02/07/2018
Spine Cable System AD 12/22/2022 Spine Cable System. Handling Technique
Spondylolysis Hook Screw AD 12/10/2019
Sternal ZipFix AG 03/03/2023 Sternal ZIPFIX System OUS Surgical Technique Guide
Subcondylar Ramus Fixation Set AE 03/03/2023 Subcondylar Ramus Fixation Set
SynCage C and SynCage C Short AD 12/10/2019
SynFrame Instruments AA 03/03/2023 Insight Lateral Access - Surgical Technique
Insight Retractor. Technique Guide
INSIGHT™ Tubular Retractor System Surgical Technique
SynFrame RL and SynFrame Handling Technique
SynJect Cement Delivery System AD 12/12/2019
Synthes Cutting Tools AB 03/03/2023 Clinical Processing of Cutting Tools
T-PAL AD 03/03/2023 T-PAL™ Interbody System Advanced Applicator - Addendum to Surgical Technique
T-PAL™ Interbody System - Surgical Technique
TFNA Proximal Femoral Nailing System AD 03/03/2023 For Intramedullary Fixation of Proximal Femoral Fractures - Surgical Technique - for TFNA Screw only
TFNA – Proximal Femoral Nailing System
TRAUMACEM™ V+ Bone Cement, injectable AG 12/11/2020
TRAUMACEM™ V+ Syringe Kit, 4×1 mL, 2.3 mm Adapter AG 12/11/2020
TRAUMACEM™ V+ Syringe Kit, 4×1 mL, 2×2 mL AG 12/08/2020
TRAVIOS AD 03/03/2023 TRAVIOS. Technique Guide
TRAVIOS TITANIUM AC 03/03/2023 TRAVIOS. Technique Guide
Thoracolumbar Spine Locking Plate (TSLP) AG 05/30/2024 TSLP
Tibial Nail Advanced AE 10/10/2023 Tibial Nail Advanced - Infrapatellar Approach
Tibial Nail Advanced - Semi-Extended Parapatellar Approach
Tibial Nail Advanced - Suprapatellar Approach
Titanium Sternal Fixation System AF 08/10/2022 Titanium Sternal Fixation System. Surgical Technique
Torque Limiting Instruments AA 10/12/2021
Torque-limiting Handle AE 07/20/2022 SYNFIX Evolution Surgical Technique
Transpalatal Distraction System AE 03/03/2023 Transpalatal Distractor - Technique Guide (English)
Trauma Recon System (TRS) 4 03/06/2024
Trolley AB 06/30/2022 Trolley
URS AF 02/13/2023 URS System. Technique Guide
USS Fracture AE 03/03/2023 USS Fracture System. Technique Guide
USS Fracture MIS AF 03/03/2023 USS Fracture MIS. Technique Guide
USS – Universal Spine System AE 03/03/2023 USS II - Handling Technique
USS II Ilio-Sacral. Technique Guide
USS II Polyaxial Perforated. Technique Guide
USS II Polyaxial. Technique Guide
USS Low Profile Technique Guide
USS Small Stature/Paediatric - Technique Guide
USS Universal Spine System Handling manual
Universal Small Fragment System - Cases and Trays AD 06/30/2022 Universal Small Fragment System
Universal Small Fragment System -Instruments AB 06/30/2022 Universal Small Fragment System
VA-LCP Clavicle Plate 2.7 System AC 03/03/2023 VA-LCP Clavicle Plate 2.7 System
VBS – Vertebral Body Stenting System AA 05/17/2024 VBS–VERTEBRAL BODY STENTING SYSTEM - Surgical Technique
VECTRA and VECTRA-T AE 03/03/2023 VECTRA. Technique Guide
VECTRA-T. Technique Guide
VEPTR AE 11/30/2023 VEPTR II. Technique Guide
VEPTR – Vertical Expandable Prosthetic Titanium Rib. Technique Guide
Variable Angle LCP Periprosthetic Proximal Femur Plating System 3.5/4.5/5.0 AA 03/03/2023 Variable Angle LCP Periprosthetic Proximal Femur Plating System 3.5/4.5/5.0 - Surgical Technique
Variable Angle Locking Anterior Patella Plate 2.7 AB 03/03/2023 Variable Angle Locking Anterior Patella Plates 2.7 - Surgical Technique
Variable Angle Locking Hand System - Surgical Technique
Variable Angle Locking Lateral Rim Patella Plates 2.4/2.7 - Surgical Technique
Variable Angle Locking Attachment Plates 3.5 AA 09/20/2021
Vertecem V+ Cement Kit AE 03/03/2023 VERTECEM™ V+ - Surgical Technique
Vertecem V+ Syringe Kit AF 12/08/2020
Wire Implants AF 06/27/2024 Hybrid Ring Fixator
Kirschner Wires and Cerclage Wires
Mini External Fixator
The Distraction Osteogenesis Ring System
XRL® Vertebral Body Replacement Device AF 11/07/2023 XRL
ZERO-P AG 07/01/2024 Zero-P Technique Guide
ZERO-P VA AG 07/02/2024 ZERO-P VA. Technique Guide
chronOS Bone Void Filler Implants AA 06/22/2021
chronOS Strip Bone Void Filler AD 03/02/2023 chronOS Strip - Technique Guide